Interne en speciale audits en due diligence2020-02-11T11:25:29+01:00

Interne en speciale audits en due diligence

DE uitdaging voor India

Vertrouwen is goed, controle is beter!

Zelfonthulling en realiteit lopen in India vaak ver uiteen. Dit is niet alleen een uitdaging bij de oprichting van een joint venture of de aankoop van een Indiase onderneming, aangezien daar de poging om voordeel te halen uit de onderhandelingspartner, ook door middel van verkeerde informatie, een gangbare handelspraktijk is. Maar ook in uw eigen filialen moet u regelmatig de kwaliteit van het administratieve werk en de verantwoordingsverslagen van uw lokale management controleren.

We zullen je helpen...

  • Zwakke punten en toekomstige risico's in een vroeg stadium opsporen en wegwerken.

  • in geval van wetsovertredingen actief contact te zoeken met de autoriteiten en te onderhandelen over oplossingen.

  • om de juistheid van betalingstransacties te controleren en in twijfel te trekken.

  • het wangedrag van leidinggevenden en werknemers.schappen in de onderneming onmiddellijk aan het licht te brengen en te verwijderen en zo nodig te bestraffen.

  • volledige informatie in te winnen alvorens een joint venture op te richten of een Indiase onderneming te kopen (fusies en overnames).

Diensten (uittreksel)

Wij controleren de betrouwbaarheid van uw administratieve processen door middel van forensisch onderzoek, waardoor wij eventuele zwakke punten kunnen opsporen en u suggesties voor verbetering kunnen doen, die wij desgewenst ook graag samen met u ter plaatse uitvoeren.

Wij controleren specifiek de naleving van de wet door uw lokale management in India (door middel van forensisch onderzoek).

Wij controleren de beveiliging van uw lokale informatiesystemen (met inbegrip van IT-beveiliging, IT-audit, IT-risicobeheer en IT-governance) door gecertificeerde (CISA) auditors volgens de internationale ISACA-norm.

Evaluatie van potentiële Indiase partners of M&A-kandidaten, met inbegrip van financiële en juridische beoordelingen.

Neem contact op met onze experts voor audits in India!

Karsten Echle
Controle van
Administratie
Vennootschapsvorming
Joseph Mathew
Interne audits
conformiteitscontroles
Interim CFO

Gespecialiseerde artikelen op het gebied van audits