De individuele marktverkenningsreis naar India, gepresenteerd door Mike D. Batra en Dr. Johannes Wamser van Dr. Wamser + Batra GmbH, het individuele India-adviesbureau voor complexe projecten en consultancy-oplossingen op maat.

De Indiase markt trekt steeds meer de aandacht door aanhoudende groei. Voor veel bedrijfstakken is het al een "enorme markt", zoals sommige media graag verkondigen. Het is echter vaak zo dat de verkoop achterblijft bij de verwachtingen nadat de markt is betreden.

Bent u er dus echt zeker van dat de informatie die u over de markt hebt, overeenstemt met de werkelijkheid? Misschien moet u uw documenten nog eens bekijken vanuit het oogpunt van "Zijn de gebruikte bronnen echt betrouwbaar? U wilt niet de fout maken die helaas veel Duitse bedrijven nog steeds maken door te vertrouwen op de cijfers van dubieuze studies of de bijna altijd veel te optimistische voorstellingen van Indiase brancheorganisaties of Indiase overheidsinstellingen, enz. U wilt er zeker van zijn dat de informatie waarover u beschikt betrouwbaar is.

U wilt het beter doen en er zeker van zijn dat de Indiase markt "klaar" is voor uw producten. Wat is de beste manier om nu verder te gaan?

Een logische eerste stap zou zeker de voorbereiding van een marktstudie over India zijn.

En dat brengt u "recht in het hart van India", want in een land waar men niet eens weet hoeveel inwoners bijvoorbeeld de hoofdstad Delhi telt, waar ongeveer 60% van alle bedrijven tot de "ongeorganiseerde" sector behoort, d.w.z. niet geregistreerd is, en waar zelfs de vakministeries opzettelijk feiten en cijfers "verfraaien" of gewoonweg verzinnen, zijn de resultaten van een klassieke marktstudie vaak vrij waardeloos, of op zijn minst aanvechtbaar. En als je daarbij optelt de soms nogal "royale" manier waarop Indianen met feiten en cijfers omgaan, kan zo'n studie, als je erop vertrouwt, zelfs gevaarlijk zijn. Hier zijn wat typische verhalen:

    • Citaat uit een Indiase marktstudie van een vrij gerenommeerd Indiaas marktonderzoeksinstituut uit 2006 (tekst vertaald): "Momenteel worden in India ongeveer 8 miljoen personenauto's gebouwd". De kleine maar subtiele fout: Wat bedoeld werd waren motorvoertuigen, d.w.z. alle gemotoriseerde voertuigen, van motorfietsen en autoriksja's tot tractoren en vrachtwagens. In die tijd waren er nog maar net een miljoen personenauto's. En dat maakt een verschil of je praat over 1 miljoen of 8 miljoen auto's...
    • In een marktstudie voor een Duits elektrotechnisch bedrijf wordt de ontwikkeling van de vraag naar een bepaalde component in detail beschreven. De klant was enthousiast omdat het getoonde marktpotentieel veel groter was dan verwacht en productie in India zeker zou rechtvaardigen. Slechts bij toeval kwam aan het licht dat de auteur van de studie een technische term verkeerd had geïnterpreteerd en vervolgens de markt voor een geheel ander product had beschreven...
    • In een studie over de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten schrijft het ministerie van Handel van de Indiase deelstaat Maharashtra in 2005 dat er momenteel ongeveer 5 miljoen geschoolde industriële arbeidskrachten in de deelstaat zijn. In dezelfde studie - twee bladzijden verder - zijn er slechts 500.000 geschoolde arbeidskrachten, een verschil van een factor 10. Gevraagd naar deze discrepantie stelt de minister van Industrie van de deelstaat een "compromis" voor, letterlijk: "Wat is het probleem? Neem gewoon de gemiddelde waarde"!

Maar zelfs als er betrouwbare cijfers beschikbaar zijn, helpt dat alleen niet. Zelfs als u bijvoorbeeld weet dat ongeveer 50 miljoen Indiërs zich een koelkast zouden kunnen veroorloven, weet u nog steeds niet hoe u deze markt moet bereiken en bedienen. Daarom bevelen wij een alternatieve aanpak aan: Waarom neemt u zelf geen kijkje op uw markt en zijn omgeving in de vorm van een marktverkenningstocht?

Daarbij is het absoluut noodzakelijk om het potentieel, de omgeving, de concurrentie en de randvoorwaarden waarmee u op de Indiase markt te maken krijgt, te bepalen. De ervaring van de meeste ondernemers leert: u krijgt alleen realistische en betrouwbare informatie over uw bedrijfstak als u de markt "aan den lijve" ondervindt en er met eigen ogen naar kijkt.

"Een individuele marktverkenningstocht maakt het mogelijk uw inschatting van de maturiteit van de Indiase markt ter plaatse te vergelijken met de realiteit door te praten met potentiële klanten, distributeurs, dealers en zelfs concurrenten," zegt Dr. Johannes Wamser.

Mike Batra voegt daaraan toe: "Je moet uitspraken over de markt en het milieu absoluut ter plaatse controleren. Het is niet voldoende om India van een "afstand" tot Duitsland te bekijken of om uw beslissingen uitsluitend op theoretische studies te baseren. India is in de praktijk zo verschillend dat alleen een reis erheen u in staat zal stellen een weloverwogen beslissing te nemen.

Tijdens een dergelijke marktverkenningstocht naar India moet u ook de gebruikelijke distributiekanalen en toepassingsgebieden van vergelijkbare producten kunnen zien, bijvoorbeeld in het kader van fabrieksbezoeken. Het is ook belangrijk na te gaan of en waar welke producten en technologieën door concurrenten worden gebruikt en om welke redenen.

Schrijf ons een Mail of bel ons op 0234-9041836-0 om een afspraak te maken met ons gespecialiseerde team.