In dit artikel willen wij uw aandacht vestigen op een bijzonder risico in de Indiase handel, dat telkens weer leidt tot onaangename verrassingen en enorme problemen. De zogenaamde Assemblagefabriek in India houdt een hoog dreigend risico in, vooral voor bedrijven in de installatie- en werktuigbouwsector.

Volgens het dubbelbelastingverdrag (DTA) tussen India en Duitsland is het volgende gerechtvaardigd een vaste bedrijfszetel met behulp waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend (in India) wordt uitgeoefend, a Site.

Volgens DBA art. 5 (2) (i) omvat de term "vaste inrichting" ook (!) een bouw- of montageactiviteit of een daarmee verband houdende toezichtactiviteit, indien de duur ervan meer dan zes maanden bedraagt.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Een Duitse middelgrote onderneming verkoopt een industriële fabriek aan India. Verder dan de levering

  • het bedrijf zelf ter plaatse assemblagediensten verricht met zijn eigen werknemers - of
  • het bedrijf een Indiase onderaannemer de opdracht geeft de montage uit te voeren (een Indiaas bedrijf werkt dus ter plaatse namens het Duitse bedrijf) - of
  • een Duitse werknemer neemt de toezichthoudende functie over voor de assemblagewerkzaamheden in India.

Als de duur van het project langer is dan 6 maanden, dan leidt dit tot een vaste inrichting voor belastingdoeleinden!

Deadlines opgelet: 180 dagen is al genoeg om de limiet te overschrijden!

Vooral middelgrote ondernemingen zijn zich niet altijd bewust van deze termijn. In andere landen, zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen of de VS, treedt het vergelijkbare mechanisme immers pas na twaalf maanden in werking. De Duits-Indiase overeenkomst tot het vermijden van dubbele belastingheffing regelt dit echter strikter. Indien de bouw- of assemblageactiviteiten in India langer dan 180 dagen duren, wordt reeds uitgegaan van een vaste inrichting voor assemblage met de desbetreffende voorschriften.

Elastische definitie van "assemblage activiteit"!

Fabriek in India

Fabriek in India

Een ander en vaak niet onderkend risico is dat de term "installatieactiviteit" door de Indiase autoriteiten vrij ruim wordt gedefinieerd. In feite betreft het niet alleen de eigenlijke bouwwerkzaamheden, maar ook een daarmee verband houdende toezichthoudende activiteit.

Deze ruime uitlegging heeft niet alleen betrekking op werknemers van de moedermaatschappij die ter plaatse in India werken, maar ook op Indiase onderaannemers die dit toezichthoudende werk ter plaatse namens de buitenlandse moedermaatschappij verrichten.

Maar juist dit geval komt in de praktijk zeer vaak voor! Een voorbeeld: Een Indiase onderneming koopt een fabriek met assemblage in Europa, waar ook de contractuele partner en de begunstigde is gevestigd. Deze Europese contractuele partner geeft dan op zijn beurt een Indiase onderaannemer (mogelijk zelfs zijn eigen dochteronderneming) de opdracht de eigenlijke assemblagewerkzaamheden ter plaatse in India uit te voeren. Vaak genoeg reist er voor het nieuwe project zelfs geen enkele buitenlandse werknemer naar India - en toch heeft het Europese bedrijf er volgens de Indiase wet plots een assemblagefabriek!

Flexibele interpretatie van projectduur, vaste inrichting en belastinggrondslag

Voor de toepassing van de Indiase belastingwetgeving ontstaat een samengevoegde vaste inrichting ook wanneer verschillende afzonderlijke bestellingen geografisch en economisch met elkaar verbonden zijn. Indien een bedrijf bijvoorbeeld verschillende machines inclusief montagediensten levert op verschillende tijdstippen in dezelfde fabriek, wordt dit reeds een "totaalproject" genoemd, zelfs indien er afzonderlijke contracten bestaan voor elke machine.

Andere individuele projecten die de termijn van 180 dagen voor de oprichting van een vaste inrichting voor belastingdoeleinden NIET overschrijden, kunnen echter ook nadelige gevolgen ondervinden van een reeds bestaande vaste inrichting. Dit komt omdat de Indiase belastingautoriteiten, zodra zij een vaste inrichting voor montage "erkennen", in de praktijk eigenlijk altijd proberen alle andere projecten van de in India werkzame fabrikant van de installatie ook aan deze oorspronkelijke vaste inrichting toe te wijzen. Accountants hebben het over "besmetten".

Omdat het bedrijf dan geen Geen PE (Permanente Vestiging) Certificaat niet meer kan leveren, zal vanaf dat moment elke Indiase klant die betalingen aan het buitenlandse bedrijf moet doen, uit voorzorg onmiddellijk 20 tot 40 procent van het orderbedrag inhouden!

In het ergste geval kan de Indiase belastingdienst ook proberen niet alleen de belastingen voor de assemblage- of supervisiediensten te heffen, maar ook alle leveringen van goederen (de uitgevoerde machines en industriële installaties) aan de vaste inrichting toe te rekenen! Dergelijk gedrag zou eigenlijk moeten worden uitgesloten door de Duits-Indiase overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, maar de willekeur van de Indiase autoriteiten kent vaak geen grenzen.

Hoe doe je dat: Hoe? Contractuele voorzorgsmaatregelen!

Deze complexe situatie dwingt Europese fabrikanten van fabrieken vooruit te kijken en dienovereenkomstig voorzichtig te zijn bij het opstellen van contracten voor hun Indiase zaken.

Een van de belangrijkste maatregelen in dit verband is de zogenaamde "contract-splitsing":

  1. Your Levering van goederen tussen de Europese leverancier en de Indiase afnemer ("offshore") moet contractueel gescheiden worden geregeld van de assemblagediensten.
  2. Alle diensten verleend door de Indiase onderaannemer Assemblagediensten moeten worden overeengekomen als "onshore"-transacties, rechtstreeks tussen de klant en de leverancier van installatiediensten.
  3. Over overeenstemmend Aanvullende overeenkomsten De operationele en organisatorische details moeten worden verduidelijkt tussen de Indiase onderaannemer en de Duitse leveranciers.

Zonder een degelijk contractueel kader voor uw Indiase assemblageprojecten te ontwikkelen, loopt u het risico onbewust en ongewild een assemblageactiviteit in India op te zetten - met alle negatieve gevolgen van dien op het gebied van Belastingen en rechtspraak in India.

We zouden u graag helpen - WB finance & compliance®

Corporate Compliance Updates - WB India Brief