Indiase economie in het brandpunt van de Duitse politiek. India-expert Mike D. Batra en Duitse managers uit India praten met Handelsblatt over hun inschatting van de groeimarkt. 

Het vierde intergouvernementele overleg tussen India en Duitsland vond deze week plaats in Berlijn. De premier van India Narendra Modi en de Duitse bondskanselier Angela Merkel willen de handels- en investeringsbetrekkingen aan beide zijden intensiveren. Zij waren het erover eens dat strategieën zoals het "Make in India"-initiatief Duitse bedrijven reeds goede investeringsmogelijkheden in India bieden. Merkel en Modi onderstreepten echter hun vastbeslotenheid om de handel en investeringen tussen beide landen verder te vergemakkelijken.

Deze week hebben politici en de media India virtueel gevierd als een strategische partner van Duitsland, die in de toekomst de rol van de VS zou kunnen overnemen, in het belang van de Duitse economie en politiek.

De harde realiteit weg van grote woorden op het politieke toneel

Terwijl India deze week weer even in de schijnwerpers van de media en de politiek stond en voor één keer positief in het nieuws kwam, analyseerde het Handelsblatt de status quo van de Duitse industrie in India en berichtte het over de "problemen van de vlakte" bij het zakendoen in India.

In het Handelsblatt artikel Duitse economie in India: Teleurstelling in een land van hoogconjunctuur van 28 mei 2017 laat India-correspondent Mathias Peer ondernemers aan het woord die in India hebben geïnvesteerd. De in Bochum gevestigde pompen- en kleppenfabrikant Klaus Union en de automobieltoeleverancier Marquardt maken melding van respectievelijk de buitensporige bureaucratie die met de oprichting van een bedrijf gepaard gaat en de problemen bij de aankoop van grond. Liebherr worstelt, net als vele andere bedrijven, enorm met het feit dat zeer weinig klanten in India bereid zijn te betalen voor de hoge kwaliteit van zijn producten.

Peer bericht ook over hoe, ondanks de inspanningen van Modi's regering, internationale bedrijven zoals Telenor en General Motors zich weer terugtrekken uit India en waarom Vodafone en Volkswagen miljarden moeten afschrijven in India.

Mike Batra in Handelsblatt over wens en werkelijkheid

Realiteit in India

Handelsblatt over de realiteit van de Indiase economie

In het artikel in het Handelsblatt dringt Mike D. Batra, medeoprichter en algemeen directeur van Dr. Wamser + Batra GmbH, door tot de kern van het probleem waarmee de Indiase economie wordt geconfronteerd: "Bedrijven hebben vaak geen realistische verwachtingen. Als we naar de groeicijfers van India kijken, worden de risico's vaak volledig genegeerd."

Hieruit blijkt eens te meer dat zelfs indien de politieke bereidheid en zelfs de randvoorwaarden voor een nauwe samenwerking tussen Duitsland (of Europa) en India aanwezig zijn, de uitdagingen van de Indiase markt niet zomaar verdwijnen. Het gevaar bestaat zelfs dat ondernemingen naïef en onvoorbereid een markt betreden die zij niet kunnen inschatten, en daar uiteindelijk veel geld verbranden.

"Modi's bezoek brengt India zeker weer in beeld voor veel bedrijven"zegt Mike Batra in een interview met Handelsblatt. "Het is te hopen dat door dit te doen. de uitdagingen in het land niet uit het oog verliezen."

Een realistische beoordeling van de Indiase markt wordt gegeven door de WB Business Climate Index:

naar de studie: WB Business Climate Index India

Duitse economie in India: Teleurstelling in een land van hoogconjunctuur Handelsblatt artikel van 28 mei 2017, Mathias Peer

Gezamenlijke verklaring over het vierde Indo-Duitse intergouvernementele overleg van 30 mei 2017