Volgens vooraanstaande kredietverzekeraars is India het land met de slechtste betalingsmoraal ter wereld. Volgens Coface klaagt 82 procent, en volgens Atradius zelfs 94,7 procent, van de ondervraagde bedrijven over betalingsachterstanden in India. Buitenlandse bedrijven in India wachten gemiddeld 43 dagen langer op geld dan contractueel is overeengekomen.

Uitstel is de regel!

Betalingsachterstanden en wanbetalingen zijn in India helaas aan de orde van de dag. Met 2,4 procent van de oninbare vorderingen die uiteindelijk volledig moeten worden afgeschreven, staat India ook bovenaan in deze ranglijst.

Daarom moet elke exporttransactie met India door een bank of een gespecialiseerde dienstverlener worden gedekt, bijvoorbeeld door middel van een kredietbrief.

Uiteraard moeten alle afspraken met de klant nauwkeurig zijn en schriftelijk worden vastgelegd. Bovendien moeten beide partijen bij internationale betalingstransacties voldoen aan de specificaties van de Wet beheer buitenlandse deviezen (FEMA) Let op.

Als gevolg van de recente veranderingen in de Indisch insolventierecht gewaarborgde schuldeisers krijgen voorrang op andere vorderingen. Zo kan de schuldeiser de schuldenaar voor de insolventierechter brengen. Bemiddeling is echter altijd te verkiezen boven een rechtszaak.

Tenuitvoerlegging van betalingsvorderingen in India

Als er sprake is van betalingsachterstand, moet de schuldeiser zo vroeg mogelijk reageren door een aanmaning te sturen en verdere juridische stappen aan te kondigen. Dit kan worden gedaan via advocaten, Indiase incassobureaus of andere dienstverleners. Uiteindelijk gaat het er altijd om druk uit te oefenen op de schuldenaar. U kunt een paar suggesties over dit onderwerp vinden, bijvoorbeeld hier (Trefwoord: gelijkheid van wapens, kennis is macht).

Onze Indiase administratieve eenheid, Dr. Wamser + Batra India Pvt. Ltd., houdt zich in het kader van haar dagelijkse werkzaamheden ook bezig met "aanmaningsprocedures" en "incasso". Daarbij werken wij ook in hoge mate op basis van succes. Met een realiseringspercentage van rond de 90 procent loont samenwerking voor alle betrokken partijen.

Ons afdelingshoofd Karsten Echle beantwoordt graag al uw vragen op het gebied van incasso en debiteurenbeheer.

Karsten Echle (Contact)