In de huidige WB index bedrijfsklimaat India iets minder dan de helft van alle 107 ondervraagde India-managers meldt dat zij gedwongen zijn de kosten in India te verlagen als gevolg van de inkomstenderving door de Corona. Door de fysieke afstand (en het gebrek aan doorzichtigheid) hebben zij echter problemen om een objectieve beoordeling te maken van hun organisaties in India en zijn zij derhalve niet in staat de nodige maatregelen ten uitvoer te leggen. Reisbeperkingen maken het immers nog steeds onmogelijk om met de nodige regelmaat ter plaatse te zijn voor audits en optimalisaties.

Beheer & optimalisatie op afstand

Daarom hebben wij, van Dr. Wamser + Batra, de gevestigde management methode Gemba (wandeling) voor de dynamisch veranderende uitdagingen in India. Dankzij onze methodologische expertise en onze procesdeskundigen ter plaatse kunnen wij voor onze klant inefficiënties en kwaliteitsgebreken in India aan het licht brengen tijdens zowel virtuele conferenties als audits ter plaatse en het optimalisatiepotentieel identificeren zonder zelf ter plaatse te zijn.

Voor meer informatie over dit proces en onze methode, neem contact op met Volker Klosowski. Hij en Michael Enderle, deskundigen op het gebied van bedrijfsprocesoptimalisatie, hebben onlangs met vertegenwoordigers van bedrijven gesproken over succesvol bedrijfsbeheer en productiviteitswinst in India. Om de opname van de webinar te krijgen, neem dan contact met ons op.

Zoals Michael Enderle ook hier weer goed samenvat, zijn de kritische succesfactoren:

  • Interculturele Bekwaamheid en Open Mind.
  • Een krachtig (en loyaal) lokaal team dat zelfstandig kan optreden en kan putten uit de (management)middelen van de moedermaatschappij.
  • Standaardisatie is de sleutel om te voorkomen dat dezelfde fout opnieuw wordt gemaakt.
  • Je kunt alleen bereiken wat je kunt meten.
  • Voortdurende inspanning en herhaling zijn essentieel voor blijvend zakelijk succes in India. "Toezicht" en consistentie zijn essentieel - maar gebaseerd op wederzijds vertrouwen (en niet op controle).

U kunt ook meer over dit onderwerp vinden in de artikelen