Gepubliceerd op 27.10.2021 in AHV.NRW Magazine.

Op de ranglijst van nationale economieën staat India op de vijfde plaats, maar het land heeft geenszins een achterstand op "de grote jongens". Volgens het economische groeicijfer zal India binnen enkele jaren klaar zijn om verder naar de top te klimmen. Een goede reden om het land nu al te overwegen als afzet- en inkoopmarkt of als uw eigen locatie.

De goede reputatie van Duitse producten is reeds in India aangekomen. Deze worden niet alleen geacht van hoge kwaliteit te zijn, maar zijn ook gemakkelijk te koop. Dit is een enorm afzetpotentieel, per slot van rekening groeit de Indiase bevolking met ongeveer 15 miljoen per jaar - en daarmee groeit ook de koopkrachtige midden- en hogere klasse, die bijzonder relevant is voor Duitse producten.

Betreden van de Indiase markt

Vaak begint de markttoetreding in kleine stapjes om het risico te minimaliseren. Een soort test, b.v. met een lokale partner, die aantoont hoe groot het potentieel van de eigen produkten op de Indische markt is. Door eigen produkten te verkopen met een distributeur en/of een eerste eigen werknemer in India, komt men binnen enkele jaren op het subcontinent terecht met lokale toegevoegde waarde, aangepaste produkten en regionaal exportpotentieel binnen Azië.

Nog maar enkele jaren geleden lag de nadruk op kostenbesparing: zo veel mogelijk krijgen voor zo weinig mogelijk geld. In de nasleep van de pandemie is de heroverweging van de toeleveringsketens met het oog op risicominimalisering en duurzaamheid geïntensiveerd. De in juni 2021 aangenomen Supply Chain Act ligt ook aan de basis van de veranderingen. De wet treedt in werking in 2023 en voorziet in de Maatschappelijk verantwoord ondernemen van de bedrijven.

Ook al wordt het potentieel vaak nog onderschat: De Indiase markt is nu al aantrekkelijk voor veel van de Duitse industriesectoren en de toekomstverwachtingen zijn gericht op groei. Een goed moment om in de toekomst te investeren en erbij te zijn wanneer India de komende jaren als doelmarkt steeds belangrijker wordt.

Overwinnen van de remmingsdrempel

Dat de klokken in India anders tikken, staat buiten kijf. Men kan er niet van uitgaan dat men zaken kan doen met kopiëren en plakken b.v. bestaande verkoopbenaderingen kopiëren en in India plakken. Het is utopisch te verwachten dat zij daar op dezelfde manier werken als in Europa. De culturele verschillen in de dagelijkse gang van zaken en de compatibiliteit van produkten in termen van functionaliteit en prijs spelen een grote rol. Met een open aanpak en deskundige ondersteuning kunnen echter veel ideeën worden uitgevoerd. Onze senior experts zijn ervan overtuigd dat humor en kalmte minstens even belangrijk zijn.

In de omgang met Indiase zakenpartners ligt de nadruk op communicatie. Een persoonlijke band schept een basis van vertrouwen zonder welke u geen zaken kunt doen in India. Hoe kun je dan een verbinding tot stand brengen als je nog niet in staat bent geweest een eigen lokaal netwerk op te bouwen?

India biedt potentieel en creëert tegelijkertijd uitdagingen.

Zonder een persoonlijk netwerk komt u niet eens in gesprek met veel potentiële zakenpartners. Als het je wel lukt, krijg je meestal geen optimaal aanbod. Om de topklasse van efficiënte leveranciers, samenwerkingspartners en klanten te bepalen, wenden vele KMO's zich tot onafhankelijke deskundigen - zoals wij bij Dr. Wamser + Batra.

Individuele deelprestaties zoals het vinden van een partner of het oprichten van een bedrijf zijn niet de sleutel tot succes. Zij maken er deel van uit en zijn onmisbaar. Echter, wij bij WB zijn ervan overtuigd dat de totaalplaatje moet de focus zijn. Want de oprichting van een bedrijf is niet het einde van het verhaal - wat gebeurt er met het personeel, de verkoopafdeling? Welke juridische en ondernemersgevolgen kunnen wij verwachten in de volgende stap of de stap daarna?

 

Het volledige artikel is hier te vinden in het AHV.NRW Magazine 2021.