Indiase ministerie van Ondernemingszaken (MCA) nodigt uit tot voorjaarsschoonmaak en stelt te laat ingediende documenten en kennisgevingen tijdelijk vrij van boetes

In het kader van de Companies Fresh Start Scheme 2020 (CFSS-2020) krijgen alle Indiase ondernemingen tot 30 september 2020 de (waarschijnlijk eenmalige) gelegenheid om ontbrekende aangiften, documenten en formulieren in te dienen bij de Registrar of Companies (RoC). Volgens de wettelijke (aka: Secretariële) Naleving, zal er een resultaat zijn volgens de

2020-04-09T08:45:17+02:00

Kortstondig werk in India

De afgelopen dagen hebben wij talrijke vragen van bedrijven ontvangen over de huidige situatie in India. Een van de meest gestelde vragen betrof het onderwerp arbeidstijdverkorting en de vraag of dit ook van toepassing zal zijn in

2022-02-02T12:31:28+01:00