Beter met een net en een dubbele bodem: Herstart uw bedrijf in India alleen met een waterdicht Covid-19 plan!

In India kunnen bedrijven hun bedrijfsactiviteiten weer langzaam opvoeren. Daarbij moeten specifieke voorschriften inzake hygiëne en afstand in acht worden genomen. Na tragische ongevallen met dodelijke afloop besteden de autoriteiten nu ook meer aandacht aan een veilig proces bij het opnieuw opstarten van installaties en activiteiten. In overeenstemming met Verordeningen nr.

2022-02-02T12:21:57+01:00