Bernd Hildenbrand

Deskundige voor rampenbestrijding

Senior Expert voor

Crisisbeheersing
Interim-management
Personeel
WB Risk Prevention Systems

 

De heer Hildenbrand heeft meer dan 40 jaar beroepservaring opgedaan in de Lufthansa Groep. Hij verwierf een grondige internationale kennis in verschillende functies en gebieden op vier continenten en gaf leiding aan grote gebieden met tot 4.000 werknemers. Als directeur van een Indiase onderneming heeft hij India en de arbeidswereld aldaar ervaren, maar ook de plaatselijke autoriteiten, administratie en eigenaardigheden. Door zijn jarenlange verantwoordelijkheid bij het beheer van complexe operationele eenheden, zoals de belangrijke luchthavens van Frankfurt en Leipzig, is het voor hem belangrijk om de zaken niet alleen in theorie uit te werken, maar ook de reële uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen.

Sinds 2017 is de heer Hildenbrand Senior Expert bij WB en draagt hij met zijn uiteenlopende ervaring bij aan WB-projecten op het gebied van crisisbeheersing en -preventie. Hij adviseert bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen bij het omgaan met ongeplande gebeurtenissen en bedreigingen (zoals natuurrampen, terrorisme, cybercriminaliteit, pandemieën) en de daaruit voortvloeiende risico's voor de operationele business en voor werknemers, klanten en zakenpartners. Het ondersteunt de ontwikkeling en concrete toepassing van crisisbeheersingsstrategieën voor onze klanten. Met name een goed beheer van duurzame veranderingen en langetermijneffecten is van groot belang.

"Ik heb het geluk gehad in mijn beroepsleven een verscheidenheid van landen en hun mensen en culturen te leren kennen en waarderen. De verantwoordelijkheid in het management op de luchthaven van Frankfurt, alsook de beroepservaringen in Pakistan en India waren soms de grootste uitdagingen. Hier heb ik geleerd om acute en complexe crisissen te beheersen en ook om preventieve maatregelen en systemen te ontwikkelen".