Dr. Johannes Wamser

Mede-oprichter & algemeen directeur

India deskundige voor

turnaround management
Interim-management
Crisisbeheersing
India Exit

Sinds 20 jaar gespecialiseerd in India en sinds 15 jaar actief als consultant, kan Dr. Johannes Wamser zich opwinden over de meest complexe projecten. Daarom is hij, naast zijn functie van Gedelegeerd Bestuurder, ook Hoofd Specialiteit WB turnaround management®.

Zo profiteren bedrijven die in India voor schijnbaar onoplosbare opgaven staan van zijn jarenlange ervaring in crisis- en verandermanagement, met name op het gebied van (mislukte) joint ventures.

Ik probeer cliënten in staat te stellen strategische beslissingen te nemen op basis van gedegen informatie in plaats van een puur onderbuikgevoel. Met systematiek hebben wij herhaaldelijk ondernemingen uit een bedreigende situatie kunnen "redden", geschillen kunnen regelen of oplossingen kunnen vinden voor die ondernemingen waarvan de uitgangssituatie werkelijk uniek en buitengewoon was.

Zijn wetenschappelijke aanpak, gekoppeld aan ondernemend pragmatisme, maakt in India vaak het beslissende verschil en brengt zo een project tot een succes.

Kwalificaties: Diploma in Economische Geografie & Dissertatie "Summa Cum Laude";
2004 - 2008 Oprichting en beheer van India Consult Dr. Wamser;
sinds 2007 algemeen directeur van Dr. Wamser + Batra GmbH,
momenteel speciale aandacht voor crisisbeheersingsprojecten
Ga naar boven