Joseph Mathew

Expert voor interne audits in India

India deskundige voor

Administratie

Als gecertificeerd Indisch registeraccountant, woonachtig in Duitsland, kent de heer Mathew de uitdagingen van de Indische financiën en belastingen vanuit het perspectief van het Europese hoofdkantoor tot in detail. Hij heeft in India ervaring opgedaan als accountant in Bangalore en gedurende de acht jaar dat hij CFO (Head of Finance) was bij "Mercedes Benz Research & Development India Private Limited" in Bangalore (en later in Duitsland).

In zijn meer dan 7 jaar bij WB is Mr. Mathew meer en meer onze specialist geworden voor forensische audits en andere maatregelen voor de planning en uitvoering van interne audits. In dit verband speelt de ontdekking van wanbeheer, inbreuken op de naleving en manipulaties een belangrijke rol.

Het verbaast me nogal wat we soms in India tegenkomen. Vaak is het aanvankelijk een mengeling van slordigheid of onvoorzichtigheid. Helaas slaat dit na verloop van tijd echter vaak om in opzettelijke manipulatie of zelfs het verhullen van wanbeheer en schendingen van wetten of interne richtlijnen. Europese bedrijven wachten vaak zeer lang, naar mijn mening zelfs "veel te lang", voordat zij zich serieus buigen over de kwaliteit van de naleving van normen, specificaties en richtlijnen in hun Indiase bedrijf. Zou het in het begin nog mogelijk zijn om op een goede manier in te grijpen en de plaatselijke leiding op te leiden, in werkelijkheid is het kind vaak al in de put gevallen wanneer met een controle wordt begonnen. Ontslagen volgen, jaarrekeningen en bedrijfswaarderingen moeten pijnlijk worden opgeschoond, de frustratie is immens. Ons doel is om dit worstcasescenario samen met u te voorkomen en actie te ondernemen wanneer het "point of no return" nog niet is gepasseerd.

Naast zijn kwalificatie als Indisch registeraccountant bezit de heer Mathew ook accreditaties als "Information System Auditor", gespecialiseerd in risicobeheer (Institute of Risk Management, Londen) en verdere specialisaties in "Anti-Fraud".

Kwalificaties: 1994 Chartered Accountant, 1998 Company Secretary, CFO van een Daimler-onderneming in India gedurende verscheidene jaren