Vikram Soni

Expert Accounting India

Vikram Soni kwam in 2018 bij WB India werken als Consultant - Finance & Accounting. Hij is verantwoordelijk voor het verlenen van bedrijfsondersteunende diensten, waaronder naleving van de financiële verslaglegging en de belastingwetgeving. Hij heeft diverse praktijkervaring in het beheer van boekhoudkundige en fiscale aangelegenheden van meerdere ondernemingen, wat hem helpt om op een meer strategische manier tegemoet te komen aan de behoeften van cliënten en deze af te stemmen op hun bedrijfsdoelstellingen.

De belastingwetgeving in India evolueert in een ongekend tempo. Ik breng mijn ervaring op het gebied van interpretatie van wet- en regelgeving en financiële verslaglegging als adjunct in. Met deze ervaring kan ik mijn cliënten helpen de uitdagingen te overwinnen waarmee zij op verschillende fiscale fronten worden geconfronteerd