KOKI TECHNIEK

WB ondersteunt KOKI TECHNIK Transmission Systems GmbH sinds 2007, vanaf de oprichtingsfase van de joint venture "BEST KOKI Automotive (P) Ltd.". De rol van de WB bestond erin de KOKI te adviseren en deel te nemen aan de onderhandelingen met de potentiële Indiase partners in de joint venture, alsmede de belangen van de KOKI bij de latere tenuitvoerlegging te verzekeren. Sindsdien treedt WB op als ad hoc adviseur voor alle relevante kwesties van de Duitse moedermaatschappij.

Hulp bij de ontwikkeling van een bedrijfsplan India

Evaluatie van potentiële joint venture partners, due diligence

Het voeren van joint venture onderhandelingen

Herziening en aanpassing van JV-overeenkomsten

Uitvoering van de GO-overeenkomst in de praktijk, vaststelling van precieze plannen voor de toewijzing van activiteiten

Beoordeling van het nalevingsgedrag in de GO

Ondersteuning bij de vragen van de Duitse moedermaatschappij aan de Indiase JV

Wij werken al vele jaren op basis van vertrouwen samen met Dr. Wamser + Batra GmbH. Beginnend met de oprichting van de joint venture tot individuele technische vragen. Wij ervaren WB als zeer bekwaam, betrouwbaar en bovenal pragmatisch.

Nico Beltrame, Directeur

Projectteam

Dr. Johannes Wamser
Strategie
turnaround management
joint ventures