RANDACK SPECIALE SCHROEVEN

Het bedrijf Randack is een producent van speciale schroeven en bevestigingsmiddelen voor onder meer de automobiel- en de windenergie-industrie. Het bedrijf heeft nu een productiebedrijf in India.

WB begeleidde de onderneming tijdens langdurige onderhandelingen over een joint venture en hielp bij de formulering van een alternatieve strategie. De daaropvolgende oprichting van het produktiebedrijf ter plaatse in India werd uitgevoerd door WB.

Begeleiding van joint venture-onderhandelingen met een Indiase onderneming

Ontwikkeling van een alternatief scenario "Zonder JV

Beëindiging van de onderhandelingen over een gemeenschappelijke onderneming en besluit voor een alternatief scenario

Uitvoering van de gehele bedrijfsoprichting in India

Zoek naar geschikte workshops in Pune

Toen wij op het punt stonden in India een joint venture aan te gaan met een Indiase partner, hebben wij WB gevraagd ons in het proces te begeleiden. De deskundigheid van de consultants, de openhartigheid en duidelijkheid van uw verklaringen en hun onderhandelingsvaardigheden hebben ertoe geleid dat WB ons voor een grote ramp heeft behoed en dat wij uiteindelijk tegen de Indiase joint venture-partner hebben kunnen beslissen. Daarom zijn we blij en dankbaar dat we met WB hebben samengewerkt."

Jens Randack, Beherend vennoot

Projectteam

Dr. Johannes Wamser
Strategie
turnaround management
joint ventures