VOLKSWAGEN AG

In 2006 gaf Volkswagen Dr. Wamser de opdracht vijf beschikbare locaties voor de productie van VW in India te analyseren en te evalueren. Op basis van gezamenlijk ontwikkelde parameters, zoals geografische randvoorwaarden en omstandigheden, vakbonds- en arbeidsrechtklimaat, klimatologische omstandigheden, economisch-politieke omgeving, beschikbaarheid van leveranciers en arbeidskrachten, enz.pp., werd de beoordeling uitgevoerd op basis van deugdelijke en objectief meetbare informatie, zoals ook kwalitatieve interviews met deskundigen werden gehouden.

Na voltooiing van de analyses werd de huidige locatie in Pune als favoriet aangewezen, terwijl andere locatiegebieden waarop Volkswagen zich oorspronkelijk concentreerde, terzijde werden geschoven.

Na voltooiing van de werkzaamheden hield Dr. Wamser zich nog steeds bezig met personeelsplanning en arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Vergelijking van 6 vestigingsregio's

Vergelijking van de 3 kandidaten op de shortlist

Ontwikkeling van een basis voor besluitvorming

Vergelijking van de planning met de Indiase randvoorwaarden

Voorlegging van de basis voor de besluitvorming aan de Raad van Bestuur

Met zijn gedetailleerde kennis van de beschikbare locaties in India en hun voor- en nadelen, heeft Dr Wamser ons essentiële steun geboden bij de beslissing over onze huidige productielocatie in Pune.

Dr Eckhard Thiele, Productie Engineering Controlling + Verkoop

Projectteam

Dr. Johannes Wamser
Strategie
turnaround management
joint ventures